ວິທີກວດສອບວ່າມີຄົນອື່ນໃຊ້ບັນຊີfacebookຂອງເຮົາຫຼືບໍ່?


ວິທີກວດສອບວ່າມີຄົນອື່ນແອບໃຊ້ບັນຊີ Facebook ຂອງເຮົາຫຼືບໍ່ ?

ຊ່ວງນີ້ຫຼາຍທ່ານຄົງໄດ້ໃຊ້ facebook ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: ທາງຄອມພິວເຕີພີຊີ, ໂນ໊ດບຸກ, ທາງໂທລະສັບມືຖືສະມາດໂຟນ, ຄອບບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງມີ Tablet ອີກ. ເຊິ່ງນັບວ່າການເຂົ້າ ນຳໃຊ້ facebook ຂອງເຮົາຫຼາຍຊ່ອງທາງນີ້ ເພື່ອສະຖານະໝູ່ເພື່ອນວ່າເປັນຈັ່ງໃດແດ່ ແຕ່ຖ້າທ່ານເຜີລືມ log out ໄປ ບັນຊີ facebook ຂອງທ່ານອາດຄ້າງທ່ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ງ່າຍທີ່ຄົນອື່ນຈະເຂົ້າໄປແອບສວມຮອຍໃຊ້ facebook ຂອງເຮົາໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຕົວ. ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ ຈະແນະນຳວິທີເສີມຄວາມປອດໄພ ປ້ອງກັນຄົນອື່ນແອບໃຊ້ບັນຊີ facebook ຂອງເຮົາ.
ເລີ່ມຈາກເຂົ້າໜ້າເວັບໄຊ Facebook.com ເຂົ້າທີ່ Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ໃຫ້ນຳເລື່ອນລູກສອນ (Curcer ເມົາສ໌) ໄປຊີ້ທີ່ ບໍລິເວນຂວາຂອງຈໍ ຈະພົບລູກສອນຊີ້ລົງດັ່ງຮູບດ້ານເທິງນີ້ (ຂ້າງໆປຸ່ມໜ້າທຳອິດ) ແລ້ວເລືອກ “ຕັ້ງຄ່າບັນຊີຜູ້ໃຊ້ (Account Settings)”

ຈະເຂົ້າສູ່ການຕັ້ງຄ່າບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ໃຫ້ເລືອກດ້ານຊ້າຍມືນີ້ໄປທີ່ “ຄວາມປອດໄພ (Security)” ກໍຈະມີລາຍການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຕ່າງໆດ້ານຂວາມື ລອງໄປເບິ່ງທີ່ລະບັນທັດກັນເລີຍ

1. “ເຂົ້າເບິ່ງແບບປອດໄພ” ແນະນຳຢາງຍິ່ງໃຫ້ເລືອກເປັນ ການເຂົ້າລະຫັດແບບ https ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ຕິກເຄື່ອງໝາຍຖືກບ່ອນຊ່ອງນີ້ໄວ້ ຈະປອດໄພກວ່າ
2. ຈະເປັນຕັ້ງຄ່າ “ການແຈ້ງເຕືອນການລົງຊື່ຜູ້ໃຊ້” ໃນກໍລະນີບັນຊີ facebook ຂອງເຮົາ ເຂົ້າ facebook ທັງຜ່ານທາງຄອມຫຼືມືຖື ກໍຈະແຈ້ງເຕືອນຜ່ານອີເມວ ຫຼືໜ້າ Push ເຕືອນຢູ່ facebook ຂອງເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າທີ່ເຕືອນນີ້ເຮົາເຂົ້າ facebook ເອງ ຫຼືມີຄົນອື່ນແອບໃຊ້ບັນຊີເຮົາເຂົ້າ facebook ໄປ
3. “ລະຫັດຜ່ານແອັຟ” ເຮົາສາມາດຕັ້ງລະຫັດຜ່ານແອັຟ facebook ໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ເຂົ້າເຖິງບັນຊີ facebook ຂອງເຮົາ ແອບຕິດຕັ້ງແອັຟ facebook ເພີ່ມເຕີມ
4. ໃນສ່ວນ “ເວລາການໃຊ້ງານ” ນັ້ນ ເປັນລາຍການການກວດສອບ Login Facebook ຂອງເຮົາວ່າເຮົາເຂົ້າໃນຊ່ວງເວລາໃດແດ່ ແລະ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ຢຸດກິດຈະກຳ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນເຊັ່ນມືຖື ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ທີ່ທ່ານລືມ Logout ໃນຊ່ວງເຮົາໃຫ້ຮ້ານອິນເຕີເນັດ ຫຼືຄອມຈາກທີ່ເຮັດວຽກ ຫາກທ່ານໄດ້ຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆຕາມນີ້ແລ້ວ ພຽງເທົ່ານີ້ບັນຊີ facebook ຂອງທ່ານ ກໍະກວດສອບໄດ້ແລ້ວວ່າມີຄົນອື່ນແອບສວມຮອຍແອບເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ facebook ຂອງເຮົາຫຼືບໍ່? ແລະ ເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຮົາຕົກເປັນແພະຮັບບາບຈາກມີຄົນແຮັກແອບສວມຮອຍໃຊ້ບັນຊີ facebook ຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ.